Projekty

Od roku 2006 se naše síť odborníků podílí na celé řadě vědeckovýzkumných projektů, některé jsou realizovány na akademické půdě, jiné ve spolupráci s výzkumnými pracovišti a další mají čistě komerční charakter. Níže následuje výčet těch nejvýznamnějších aktivit seřazený od nejnovějšího projektu k nejstaršímu.

2023: Vývoj speciálních protipovodňových pytlů z textilního odpadu

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027998

Projekt se zabývá vývojem produktu, tzv. pytle pro ochranu majetku při povodních či záplavách. Na jeho výrobu bude použit textilní a oděvní odpadový materiál, který v současnosti končí na skládce. Jedná se především o směs syntetického materiálu, kterou nelze dále jednoduše roztřídit a separovat na jednodruhové komponenty. Tento materiál má téměř nulovou navlhlost a lze jej tedy použít tam, kde se standardně využívají pytle s pískem. Takto vytvořené pytle lze po použití vysušit a znovu použít.

Jedná se o projekt, kde bylo potřeba provést analýzu vlastností vyrobených prototypů protipovodňových zábran z odpadního textilu. Tyto analýzy provedla Katedra hodnocení textilií Technické univerzity v Liberci, konkrétně Ing. Roman Knížek, Ph.D., doc. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D., doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., Ing. Denisa Knížková, Ing. Tereza Heinisch, Ph.D.

Projekt byl spolufinancován EU. Podrobnější informace ZDE>>>.