Vzdělávání

Podnikové kurzy na klíč

Vyřízení dotací na vzdělávání

Zprostředkování lektorů

Nabízíme kurzy a lektorské zajištění v následujících oblastech

 • Podniková ekonomika, ekonomie:
  • Ekonomika pro neekonomy.
  • Obecná ekonomie.
  • Účetnictví (finanční, manažerské).
  • Controlling.
  • Daně a daňová soustava.
 • Management:
  • Management, manažerské metody a techniky.
  • Strategický management.
  • Komunikace, komunikační dovednosti, vyjednávání.
  • Týmová práce.
  • Vedení porad.
  • Osobnost manažera a plán osobního rozvoje.
  • Prezentační dovednosti a rétorika.
  • Řešení konfliktů.
  • Techniky řešení problémů.
  • Projektový management.
  • Specifické oblasti managementu (management v sociální sféře, management ve zdravotnictví).
 • Právo:
  • Pracovní právo.
  • Korporátní právo a správa společností.
  • Obchodní smlouvy.
  • Řešení obchodních sporů.
  • Fúze a akvizice obchodních korporací.
  • Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku.
 • Marketing a prodej:
  • Marketing a marketingové dovednosti.
  • Prodej a prodejní dovednosti.
  • Analýza trhu.
  • On-line marketingové nástroje.
  • Cenotvorba (klasický přístup vs. dynamický přístup).
  • Mezinárodní marketing.
  • Mezinárodní obchodní operace.
  • Specifické oblasti marketingu (marketing v sociální sféře, marketing ve zdravotnictví).
 • Technické kompetence a IT/ICT:
  • Technologie výroby (v základních průmyslových odvětvích).
  • Organizace a řízení výroby.
  • Nákup a zásobování.
  • Logistika.
  • Kvalita, řízení kvality.
  • Údržba, modernizace a rekonstrukce.
  • Průmyslová automatizace.
  • Datamining a jeho nástroje.
  • Využití výpočetní techniky a technologií.